POZNAJ - ĆWICZ - TRENUJ- OSIĄGAJ CELE

Dodano: 08/07/14 09:00AM

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ogłasza nabór uczestników do projektu „STARTuj i zwyciężaj”.

[czytaj wię™cej]III Ogólnopolska konferencja ŚDS pt. "Życie ze schizofrenią"

Dodano: 01/07/14 01:14PMSEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodano: 30/06/14 11:58AM

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie serdecznie zapraszają na spotkanie skierowane do uczestników, rodziców i terapeutów pracujących z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Tematem spotkania będzie: „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Spotkanie poprowadzi AGNIESZKA LIBERACKA edukatorka i trenerka Warsztatów Seksuologicznych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną .

Podczas spotkania między innymi zaprezentowany zostanie film „ Ja też”

Termin spotkania: 02.07.2014 r. Kościan os. Jagiellońskie,  godz.11.00


KONTAKT: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu  „Światło Nadziei”
                       os. Jagiellońskie 48 Kościan

                       e-mail: terapiakoscian@interia.pl

                        tel.  65 512 06 02WSPARCIE OSÓB Z RZADKO WYSTĘPUJĄCYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I NIEKTÓRYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W WIEKU 45+ NA RYNKU PRACY

Dodano: 27/06/14 11:51AM

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie finansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.
W ramach projektu oferujemy:
- Indywidualną pomoc doradcy zawodowego,
- Szeroką ofertę szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- Wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
(zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
- Możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego finansowanego przez FAR oraz praktyki zawodowej,
- Zajęcia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej,
- Wsparcie w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia.
Do projektu zapraszamy osoby:
- z dowolnym rodzajem niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi (na orzeczeniu o niepełnosprawności 2 symbole lub zaświadczenie od lekarza o występującym
innym schorzeniu sprzężonym, istniejącym obok głównej niepełnosprawności),
- w wieku od 45 do 59 lat (kobiety) lub do 64 lat (mężczyźni),
- nieaktywne zawodowo lub posiadające status osoby bezrobotnej.
Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze FAR w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71
lub pod numerem telefonu 61 852 24 56, 506 020 891.
Można również kierować pytania na adres e-mail: maria.lenarcik@far.org.pl
Okres realizacji projektu: 31.12.2013-28.02.2015WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV

Dodano: 27/06/14 11:09AM

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy.


W ramach projektu oferujemy: Indywidualną pomoc doradcy zawodowego, Indywidualną pomoc psychologiczną, Kompleksowe wsparcie specjalistów różnych dziedzin, Szeroką ofertę szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, Wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, Możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego oraz praktyki zawodowej, Wsparcie w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia, Wsparcie w podjęciu lub kontynuacji nauki.
Do projektu zapraszamy osoby: niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, między 16, a 59 (kobiety) i 64 (mężczyźni) rokiem życia, niepracujące i mające problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy, rodziny, opiekunów i inne osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych.
Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze FAR w Poznaniu,
ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71, a także pod numerem telefonu 61 852 24 56, 506 020 891
Można również kierować pytania na adres e-mail:
biuro.wielkopolskie@far.org.plStarsze wiadomości
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >


Powered by N-13 News
Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Swiatło Nadziei" 2002-2014
stat4u