Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących dzięki współpracy z Federacją Banki Żywności i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dodano: 20/01/15 07:42AM

Już od lat współpracujemy z Bankiem Żywności w Lesznie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu w zakresie pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej społeczności.

Image
 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących dzięki współpracy z Federacją Banki Żywności i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Już od lat współpracujemy z Bankiem Żywności w Lesznie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu w zakresie pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej społeczności. W grudniu przystąpiliśmy do realizacji Podprogramu 2014, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program zamierzamy kontynuować w przyszłości.


Obecnie do programu zakwalifikowano ponad dwieście osób, każdy otrzyma paczkę zawierającą: 1 l. oleju, 2 kg cukru, 2 konserwy mięsne – mielonkę wieprzową, 2 l. mleka oraz 3 op. makaronu.  Osoby samotnie wychowujące dzieci a także rodziny wielodzietne otrzymają paczki podwójne. Podstawowym kryterium uprawniającym do korzystania z pomocy jest dochód rodziny, ustalany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który nie może przekroczyć 684 zł. na osobę w rodzinie i 813 zł. w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Podprogram 2014 to przede wszystkim pomoc żywnościowa jednak przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu dodatkowo nasze rodziny mogą skorzystać ze szkolenia nt. konfliktów jakie spotykamy w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie i społeczeństwie. Szkolenie odbędzie się w Centrum Kultury w Śmiglu w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 8.00, w sali kinowej.

 

Celem programu FEAD, tak samo jak poprzedniego programu PEAD, jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących. Ponadto w programie FEAD jest dodatkowy cel: przyczynianie się do włączenia społecznego osób potrzebujących.

W ramach PO PŻ wspierane będą także działania z myślą o zmniejszeniu wykluczenia społecznego lub zaradzeniu nadzwyczajnym sytuacjom społecznym w sposób bardziej zachęcający do samodzielności i zrównoważony. Działania te będą miały na celu:
a) wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie gospodarstwa domowego
b) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych
c) pomoc towarzyszącą niezbędną dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej).

Każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach programu będzie miała możliwość skorzystania z usług pomocowych takich jak na przykład: edukacja nt. właściwego odżywiania, nauka gotowania, prowadzenia domu, zarządzania budżetem, pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna dla rodzin z dziećmi, które pomogą utrwalić efekt przekazanej pomocy żywnościowej. Działania te będą wprowadzone w następnych turach PO PŻ (czyli polskiego wydania FEAD) już w 2015 r. 
Powered by N-13 News
Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Swiatło Nadziei" 2002-2014
stat4u