Dzie˝ godnoÂci Osoby Niepe│nosprawnej (18.05.2012)


Wszelkie prawa zastrze┐one © Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M│odzie┐y Niepe│nosprawnej "Swiat│o Nadziei" 2002-2014
stat4u