Dzie˝ godnoÂci Osoby Niepe│nosprawnej (15.05.2006)


Wszelkie prawa zastrze┐one © Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M│odzie┐y Niepe│nosprawnej "Swiat│o Nadziei" 2002-2014
stat4u